ElasticSearch ile Servis sorunu« Back to Questions List

ElasticSearch'i consol'dan başlatıyorum ama servis olarak başlamıyor, her console'yi kapattığımda kapanıyor. Önerileriniz?
Posted by Ahmet Müngen
Asked on October 3, 2014 12:00 am